Owo Academy – Geleceğe Bizimle

OWOACADEMY #PROGRAMLAR

ÇEŞİTLİ
NİTELİKLER

OwoAcademy

Başarının Anahtarı

Eğitim Yolculuğunun Temel Adımları

 

       Eğitim, ortaokul ve lise düzeylerinde başlayarak öğrencilere genel veya mesleki bilgiler sunan, temel bir akademik yapı kurar. Bu aşamaları tamamlayan öğrenciler, eğitimlerinin Türkiye’deki veya kendi ülkelerindeki eğitim sistemleriyle eşdeğer olduğunu gösteren bir “Eğitim Denkliği Belgesi” ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmeye hak kazanır.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim

 

       Mesleki ve teknik eğitim, öğrencilere iş dünyasına hazırlıklı girmeleri için gerekli pratik ve teorik bilgileri sunar. Bu eğitim, genellikle dört yıllık genel yüksekokullar veya iki yıllık meslek yüksekokulları tarafından verilir ve mezunlara Mesleki Ön Lisans Diploması sağlar.

 

Lisans Eğitimi

 

       Türkiye’de lisans eğitimi, çeşitli disiplinlerde dört yıllık bir akademik programı içerir. Bazı uzmanlık alanları, örneğin diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik gibi alanlar beş yıllık bir eğitim süresi gerektirir. Bu programları başarıyla tamamlayan öğrenciler, alandaki Lisans Diploması’na sahip olur.

 

Lisansüstü Eğitim

 

       Yüksek lisans ve doktora programları, akademik yolculukta sonraki aşamaları temsil eder. Yüksek lisans programları genellikle iki yıl sürer ve tezli veya tezsiz olarak sunulabilir. Doktora eğitimi, disipline bağlı olarak iki ile altı yıl arasında değişebilir ve tamamlandığında Bilim Uzmanlığı veya Doktora Diploması verilir.

 

Uzmanlık ve Yeterlilik Eğitimi

 

       Tıp alanındaki uzmanlık eğitimi, doktorların ileri düzeydeki uzmanlık ve becerilerini belgeleyen, doktora derecesine eşdeğer bir eğitimdir. Sanat ve bilim alanlarında ise, belirli bir disiplinde derinleşmek isteyenler için üç yıllık Sanatta Yeterlilik veya Bilim Doktorası programları mevcuttur.

Kredi Sistemi

ECTS, öğrencilere Avrupa'da eğitim kurumları arasında sorunsuz geçiş yapma ve öğrenim hedeflerine ulaşma imkanı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al!

Öğrenci Nakli

Türkiye'deki üniversite eğitimi, hem akademik bilgi birikimi hem de kariyer danışmanlığı sunarak öğrencilere keşif ve gelişim fırsatları sağlar.

Daha Fazla Bilgi Al!

Çeşitli Nitelikler

Türkiye, geniş bir eğitim yelpazesi ile uluslararası standartlarda diplomalara sahip bir eğitim sistemine sahiptir.

Daha Fazla Bilgi Al!

Vakit Kaybetmeden

Size En Uygun Programı Seçin